Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Üldandmed
 Sündmused
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
 SAAREMAA VALD
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Uudised Kodulehte EI UUENDATA. Andmed seisuga 31.12.2017
Arhiiv: | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

* * *

04. Detsember 2017
Kohanime määramine
Leisi vallavalitus avalikustab korralduse „Kohanimede määramine“ eelnõu, millega kavatsetakse määrata Karja külas rajatavale liikluspinnale kohanimeks Linnulaulu tee
Loe edasi »»

* * *

02. November 2017
Teede sulgemisest veokitele täismassiga üle 8 tonni
Leisi vallavalitsus Saaremaa valla nimel teatab, et seoses teekatte seisundi nõrgenemisega on sõidukitele täismassiga üle 8 tonni suletud järgmised Leisi valla kohalikud teed: Metsküla-Tagametsa tee, Pöitse-Pikassoo tee, Pöitse-Linnuse tee, Nõmme-Nurme tee, Pädassoo tee ja Katessoo tee. Liikluspiirang kehtib piirangu lõpetamise teate avaldamiseni veebilehel www.leisivald.ee

* * *

30. Oktoober 2017
Pärna ja Soelaranna kinnistute detailplaneering
Tulenevalt kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lg 4 ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1 teavitame Leisi valla, Soela küla, Pärna ja Soelaranna kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest. Leisi vallavolikogu 16. oktoobri 2017 otsusega nr 1-3/58-1 kehtestati Leisi valla, Soela küla, Pärna ja Soelaranna kinnistute detailplaneering (katastritunnused 40301:001:0268 ja 40301:001:0001) kogupindalaga 4,02 ha.
Loe edasi »»

* * *

05. Oktoober 2017
Teade Leisi valla, Paaste küla, Abaja kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta.
Leisi vallavolikogu 18. septembri 2017 otsusega nr 1-3/57-1 kehtestati Leisi valla, Paaste küla, Abaja kinnistu detailplaneering (katastritunnus 40302:001:0002) pindalaga 6,21 ha.
Loe edasi »»

* * *

19. September 2017
Teade Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta
Leisi vallavalitsuse 11.09.2017 korraldusega nr 2-3/234-1 kehtestati Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu (katastritunnus 40301:006:0164) detailplaneering pindalaga 2,82 ha.
Loe edasi »»

* * *

07. September 2017
TEADE
Leisi aleviku kergliiklusteede II etapi (Mustjala suund – lõik kauplus ”Kodu” kuni Jõe tänav ja Orissaare suund – lõik Mere tänav kuni ”Sule” kurv) eskiislahenduse avalik arutelu toimub esmaspäeval 11. septembril algusega kell 17:00 Leisi keskkooli aulas. Info 4573038 (Enno Reis)

* * *

05. September 2017
01.09 valimiskomisjoni protokoll ja otsus
01.09 ühendvalla valimiskomisjoni protokoll 01.09.2017 ja otsus nr. 3
Loe edasi »»

* * *

29. August 2017
Teade Tomba karjääri kinnistu edasise kasutamise kohta
Avalik arutelu Tomba karjääri kinnistu edasise kasutamise teemal toimub 15. septembril algusega 16:00 Leisi vallamaja saalis. Kuna vallavolikogu kaalub Tomba karjääri kinnistu jagamist ja võõrandamist kinnistuga piirnevate maade omanikele, on arutelule oodatud eelkõige piirnevate maade omanikud ja need, kellel on huvi veekogu kasutamiseks. Info 4573038 (Enno Reis)
Loe edasi »»

* * *

29. August 2017
Leisi aleviku kergliiklusteede II etapi eskiislahendus
Valminud on Leisi aleviku kergliiklusteede II etapi (Mustjala suund ja Orissaare suund) eskiislahendus. Plaanidega saab tutvuda Leisi valla veebilehel www.leisivald.ee ja vallamajas. Ettepanekud eskiislahenduse osas esitada kirjalikult hiljemalt 10. septembriks e-posti aadressile maa@leisivald.ee. Avalik arutelu koos projekteerija ja Maanteeameti esindajaga on plaanis korraldada septembrikuu II pooles, aja ja koha täpsustame lähiajal. Info 4573038 (Enno Reis)
Loe edasi »»

* * *

29. August 2017
Teade enampakkumiste kohta
Leisi vallavalitsus müüb 15. septembril 2017 avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised kinnistud:
Loe edasi »»

* * *

11. August 2017
Eterniidi kogumine Maasi jäätmejaamas
Maasi jäätmejaamas võetakse alates 14. augustist Leisi vallas elavatelt eraisikutelt tasuta vastu eterniidijäätmeid. Eterniidi tasuta kogumine kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni.
Loe edasi »»

* * *

03. August 2017
Teade Leisi valla, Soela küla, Pärna ja Soelaranna kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise kohta
Leisi vallavalitsuse 25. juuli 2017 korraldusega nr 2-3/181-1 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Leisi valla, Soela küla, Pärna ja Soelaranna kinnistute detailplaneering (katastritunnused 40301:001:0268 ja 40301:001:0001) kogupindalaga 4,02 ha.
Loe edasi »»

* * *

24. Juuli 2017
Teade Leisi valla, Paaste küla, Abaja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise kohta
Leisi vallavalitsuse 12. juuli 2017 korraldusega nr 2-3/174-1 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Leisi valla, Paaste küla, Abaja kinnistu detailplaneering (katastritunnus 40302:001:0002) pindalaga 6,21 ha.
Loe edasi »»

* * *

29. Juuni 2017
Detailplaneeringu avalik väljapanek
Leisi vallavalitsuse 28. juuni 2017 korraldusega nr 2-3/159-1 võeti vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu (katastritunnus 40301:006:0164) detailplaneering pindalaga 2,82 ha.
Loe edasi »»

* * *

22. Juuni 2017
Saaremaa valla valimiskomisjon alustas tööd
Esmaspäeval, 19. juunil kogunes Saaremaa valla valimiskomisjon, mille ametlikuks asukohaks on edaspidi linnavalitsuse hoone aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare Linnavalitsuse saal (ruum nr 215)
Loe edasi »»

* * *

09. Juuni 2017
Asustusjaotuse muutmine
29. mai 2017. a Leisi Vallavolikogu istungil algatas volikogu asustusjaotuse muutmise järgmiste külade osas:
Loe edasi »»

* * *

10. Mai 2017
Leisi Keskkooli arengukava 2017-2019 eelnõu
Leisi Keskkooli arengukava 2017-2019 eelnõu avalikule väljapanekule suunamine. Avalik väljapanek toimub 10.05 – 24.05.2016 Leisi vallavalitsuse kantseleis, tööpäevadel 08.30-17.00, Leisi valla kodulehel www.leisivald.ee, Leisi Keskkoolis tööpäevadel 09.00-17.00 ning Leisi Keskkooli kodulehel www.leisi.edu.ee
Loe edasi »»

* * *

28. Aprill 2017
Leisi vallavalitsus müüb...
Leisi vallavalitsus müüb 12. mail 2017. a. avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised kinnistud ja korterid:
Loe edasi »»

* * *

27. Aprill 2017
Otsime noorsootöötajat!
Leisi vald kuulutab välja konkursi noorsootöötaja ametikoha täitmiseks.
Loe edasi »»

* * *

18. Aprill 2017
Elektroonikaromude kogumisring
Elektroonikaromude kogumisauto peatub laupäeval, 13. mail 2017. a järgnevalt:
Loe edasi »»

* * *

18. Aprill 2017
Vana mööbli kogumine Maasi jäätmejaamas
Maasi jäätmejaamas võetakse Leisi vallas elavatelt eraisikutelt tasuta vastu mistahes materjalist vanu mööbliesemeid. Kogumine toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil ja kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni.
Loe edasi »»

* * *

07. Aprill 2017
Rahvaküsitluse toimumine
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Leisi Vallavalitsus rahvaküsitluse.
Loe edasi »»

* * *

04. Aprill 2017
Südamekuu 2017
Südamekuu üritused Leisi vallas
Loe edasi »»

* * *

20. Veebruar 2017
Teade Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta
Leisi vallavalitsuse 08. veebruari 2017 korraldusega nr 2-3/33-1 algatati Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu kinnistu detailplaneeringu koostamine.Taotleja sooviks on planeeringuala jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine ehitamaks piirangutest vabale maa-alale ühepereelamud koos abihoonetega. Eesmärk on määrata kindlaks ka haljastuse ja liikluskorralduse lahendused. Täiendavalt kavandatakse planeeringuga lähiala terviklahendus teede, parkimise ja haljastuse näol, et suurendada ala funktsionaalsust ja visuaalset atraktiivsust. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on planeeritava maa-ala ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määramine, kruntidele juurdepääsu lahendamine ja kruntide sihtotstarbe määramine.

* * *

Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181