Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Üldandmed
 Sündmused
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
 SAAREMAA VALD
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Uudised Kodulehte EI UUENDATA. Andmed seisuga 31.12.2017
Arhiiv: | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

12. Juuni 2012
Mustjala mnt 2//Villemi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Leisi vallavalitsus teatab, et 25. juunist kuni 09. juulini (k.a.) 2012 toimub Mustjala mnt 2//Villemi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Leisi vallavalitsuse 14. novembri 2011 korraldusega nr 222 algatati Mustjala mnt 2//Villemi kinnistu detailplaneeringu koostamine ülesandega olemasoleva toitlustushoone laiendamine, II ja III korruse väljaehitamine majutusteenuse pakkumiseks, liikluskorralduse ümberplaneerimine, parkla rajamine vastavalt prognoositud külastajatele, hoonele uue peasissepääsu ehitamine Mustjala maantee poolsest küljest.

Detailplaneeringuala on 4600m2, millest 3513m2 moodustab hoonestatud 100% ärimaa sihtotstarbega Mustjala mnt 2//Villemi kinnistu. Kinnistu piirneb läänest Orissaare-Leisi-Mustjala maanteega, ülejäänud osas ümbritsevad planeeritavat kinnistut eramaad.
Piirkonnas kehtivaid detailplaneeringuid ei ole.
Krundile on lubatud maksimaalselt 2 hoonet, maksimaalsete kõrgustega põhihoonel 12,5m ja kõrvalhoonel 9m. Hoonestuse lubatud korruselisus on põhihoonel 3 (2 põhikorrust+ katusekorrus), juurdeehitustel ja kõrvalhoonel 2 korrust (põhikorrus + katusekorrus). Lubatud suurim ehitusalune pind on 770m2.
 
Üldplaneeringu järgne planeeringuala maakasutuse juhtotstarve (juhtfunktsioon) on 100% ärimaa. Detailplaneeringuga seda ei muudeta.
 
Planeeringu alal on lubatud laiendada olemasolevat toitlustushoonet ning välja ehitada hoone II ja III korrus majutusteenuse pakkumise eesmärgil. Krundile on kavandatud juurdepääs, mis kattub olemasolevaga ning parkla. Parkimiskoht bussile on kavandatud Orissaare-Leisi-Mustjala maantee äärde parkimistaskuna.
 
Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu
lahenduse osas. Pärast huvitatud isikute seisukohtade selgumist on võimalik, et vallavalitsuse kaalutlusotsuste tulemusel järgnevates planeerimismenetluse etappides võib planeeringulahendus muutuda, sest planeerimismenetluse eesmärk on tagada võimalikult paljusid osapooli rahuldava lahenduse leidmine planeeringu kehtestamise hetkeks.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Leisi vallavalitsuses, tööpäeviti kella 08.30 – 16.00 ja Leisi valla veebilehel. Selle aja jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta - koha peal, posti teel või saata e-posti aadressile vald@leisivald.ee  
 
 
Lisainfo Ahto Saar
ehitusspetsialist  53430925

« Tagasi
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181