Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Üldandmed
 Sündmused
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
    Ettevõtluse üldandmed
    Info teenusepakkujate kohta Leisi vallas
    Ettevõtete ja MTÜ-de kataloog
    KOOLITUSED JA JUHENDMATERJALID
    Info teenusepakkujate kohta Leisi vallas
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
 SAAREMAA VALD
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Ettevõtluse üldandmed

Maakasutus

Leisi valla üldpindalast (34840 ha) on haritava maa all ca 22 % ja metsamaa all ca 64 %. Vallas on ca 7000 ha erastamisest ja tagastamisest vabaks jäänud maad, mis jäetakse riigi tagavaramaaks või liidetakse riigimetsa külge.

1. jaanuari 2008. a. seisuga on maakatastris registreeritud 86,3 % valla territooriumist (Saare maakonna keskmine on 80,6 % ja Eesti Vabariigi keskmine 83,1 %). Kogu katastris registreeritud maadest on suurem osakaal tagastatud maadel (61 %). Munitsipaalomandisse on jäetud 126 ha maad, mis moodustab 0,4 % valla pinnast. Munitsipaalmaade osakaal suureneb veel eelkõige valla teede aluste maade arvelt. Hetkel on veel lahendada 8 maa erastamist ja 10 maa tagastamist, sundhoonestusõigus seatakse 13 juhul.

Maareformi lõppedes peaks maaomandi struktuur moodustama järgmiselt: eraomand 60 %, riigi omand 39 %, munitsipaalomand 1 %.

 

Põllumajandus

Leisi vallas on haritavat maad 7569 ha, mis on 22 % kogu pinnast. Põllumajandusega tegelevad taludes ja elanike majapidamistes tootjad kui ka ühismajanditest väljakasvanud ettevõtted. Suurettevõtetest saab nimetada  osaühinguid Karja, Koikla, Oss, Ratla. Leisi vallas registreeritud FIE - st tegutseb põllumajanduses 98 (69%). Selline spetsialiseerumine tõstab põllumajanduse valla juhtivaks tegevusharuks.

Karja ja Koikla osaühingud on nii taime- kui loomakasvatussaaduste tootmisele orienteeritud ettevõtted.

Oü Oss, asukohaga Koikla küla, toodab ja müüb sealiha.

Suurtalusid vallas ei ole. Suurema loomade arvuga on 3-4 talu, kus peetakse 20-30 pealist lehmakarja.

Eramajapidamiste ja talude põhiline müügiartikkel on loomakasvatustoodang, sealhulgas piim. Taimekasvatus on orienteeritud söödatootmisele, vähemal määral teravilja müügile.

Vaatamata heade looduslikele eeldustele tegeletakse vähe lambakasvatusega, takistuseks peetakse turu võimaluste puudumist.

Ühe alternatiivse tootmisharuna on hakatud tegelema marjakasvatusega, kuid stabiilse turu puudumisel pole see veel suurt populaarsust saavutanud.

Kliima ja taimestik võimaldavad tegeleda mesindusega – 4-5 talu.

Põllumajandussaaduste tootmise ja müügi tendentsid näitavad vähenemise suunda, kuigi põllumajandus on Leisi valla elanikonnale olnud traditsiooniline tootmisala.

Kui Leisi vallas oli 1996.aastal 1523 lehma, 1997.aastal 1400 ja 1998.aastal 1288 lehma. Seega on toimunud pidev loomade arvu vähenemine, mis ka praegu jätkub.

Samal perioodil on küll keskmine piimatoodang lehma kohta tõusnud 2585 kg-lt 3429 kg-ni, jäädes samal ajal maha Saare maakonna vastavatest näitajatest (andmed Saare Maavalitsuse majandusosakonnast).

Lehmade arvu tunduva vähenemisega väheneb ka müüdud piima kogus.

Kalandus

Leisi vald paikneb Väinamere ääres, piirneb Triigi lahe ja Soela väinaga. Osa elanikkonnast on juba ajalooliselt tegelenud kalandusega. Kalurite teenendamiseks on rekonstrueeritud Soela sadam.

Viimastel aastatel on kutseliste kalurite arv vähenenud ja praegu väheneb ka harrastuskalurite arv. Põhjuseks on eelkõige kala vähesus, toodangu odavad hinnad ning kalandust pärssiv seadusandlus. Kalandusega tegeleb  3 FIE- t.

Teenindus, kaubandus

Leisi valla ettevõtlus on arenenud kõikides tõmbekeskustes. Põhilised teenindusettevõtted asuvad valla keskuses Leisis, Pärsama ja Karja külades, aga ka väiksemates kohtades.

Leisi alevik – (elanike arv 327) - 2 esmatarbekaupade kauplust, 1 toitlustusettevõte (   avatud suvekuudel), sidejaoskond, milles osutatakse ka panga teenuseid, pangaautomaat, perearstikeskus,  apteek, 2 juuksurit, raamatukogu, kodumajutused.

Karja küla (elanike arv 234) – pagariäri-kohvik,  lugemis - teabetuba, AIP, külasaun.

Pärsama küla (elanike arv 257) – 2 esmatarbekaupade kauplust, raamatukogu, lasteaed, hooldekodu, lihtsamate kodumasinate remont.

Metsküla külas on toidukauplus, raamatukogu, lastehoid.

Koikla külas on toiduainete kauplus.

Triigi sadamast toimub laevaühendus Hiiumaa Sõru sadamaga. Sadama lähedal  telkimisvõimus, hoones duss ja WC.

Enamike külasid, kus puuduvad kauplused, läbivad kauplusauto ringid 1-2  korda nädalas.

Majutusteenust ja toitlustamist pakuvad  valla 16 tunnustatud turismi ettevõtjat.

Post viiakse postiljonide poolt kõikidesse küladesse.

Vallas puudub ametlik rätsepa, kingsepa, kellasepa teenus.

Metsa- ja puidutööstus

Valla territooriumist on 2/3 kaetud metsaga. Ajalooliselt on väljakujunenud puidutöö oskused.

Puidutöötlemise alal töötab vaid 1 FIE, kuigi perspektiivi sel tööl oleks. Valmistatakse uksi, aknaid, väikemööblit, suveniire, on püütud ka paate ehitada. Ajaloost on teada paadiehituse traditsioonid, mida peaks elustama.

Ümarpalgi ümbertöötlemine toimub Angla, Leisis ja Meiuste saekaatrites. Hakkepuidu tootmise ja veoga tegeleb 1 ettevõte.

Palkmaju toodetakse kolmes ettevõttes.

Turism ja puhkemajandus (vt.link "Turism")

Valla kaunis loodus ja rannikuäärne asend on  eelduseks turismimajanduse arendamisele, millega ka hoogsalt tegeletakse. Riiklikult on tunnustatud 16 majutuskohta - kodumajutused taludes, puhkemajad ning telkimisplatsid.

Turismi arengule on tõuke andnud Triigi sadam, mille kaudu toimub ühendus Hiiumaa Sõru sadamaga.

2002.a. suvel valmis valla turismi arengukava.

 

 


Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181