Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Üldine
 Üldplaneering
 Detailplaneering
 Keskkonnamõju hindamine
 Hajaasustuse programm 2014
    Kuidas rajada puurkaevu
    Eraldatud toetused 2008
    Eraldatud toetused 2009
    Eraldatud toetused 2010
    Eraldatud toetused 2011
    Hajaasustuse programmist eraldatud toetused 2014
 Teemaplaneering: Puhke- ja virgestusmaad ning haljasalad
 Leisi valla, Laugu küla, Põlluääre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 Hajaasustuse programm 2015
 Kuidas rajada puurkaevu
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Hajaasustuse programm 2014
 
 
 
 Leisi Vallavalitsus annab teada, et alates 01.08.2014 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Leisi vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil vallavalitsusse või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt e-maili aadressile vald@leisivald.ee hiljemalt  30.09.2014.
 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele (mille koosseisu kuulub taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik) tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega (juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud) seotud tegevusi.
 Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele:
 
taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 
taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik , kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 
taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 
Lisainformatsioon:
 
Vajalikud dokumendid ja abimaterjalid leiab siit. EAS -  Hajaasustuse programm.
 
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon  
                                                                                          
Jaak Grepp
Enno Reis
Mari-Anne Tuuling
Andres Jalakas
Ludvik Mõtlep
 
 
 
 
Leisi Valla Kommunaalamet
Jaak Grepp
5227431
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181