Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Maasi jäätmejaam
 Planeeritav Leisi Jäätmejaam
 Jäätmemajandus
 Korraldatud jäätmevedu
 Jäatmeveo hinnakiri
 Jäätmete sortimine
 Pakendikonteinerite asukohad
 Jäätmemajanduse seadusandlus
 Kasulikud lingid ja artiklid
 Kas säästad või saastad?
 TAOTLUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUKS LUGEMISEKS
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

 Vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumist ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. Omavalitsus määrab jäätmeveo piirkonnad, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning annab piirkonnas konkursi võitnud vedajale kuni viieks aastaks jäätmeveo ainuõiguse. Korraldatud jäätmeveo eesmärk on kaasata jäätmekäilusesse kõik jäätmetekitajad ja aitab vältida prügistatud teeääri ja metsaaluseid, jäätmete põletamist ja matmist ning jäätmete panemist võõrasse konteinerisse.    

 

 Leisi vallas kehtib alates 2007. a. juulist korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud sortimata jäätmeid ja sortimisel järele jäävaid olmejäätmeid. Leisi valla territoorium moodustab koos Orissaare, Muhu, Laimjala, Valjala ja Pöide vallaga ühtse jäätmeveopiirkonna ja kehtestanud ühise korraldatud jäätmeveo rakendamise korra (Leisi Vallavolikogu 20.12.2010. a. määrus nr 24 Korraldatud jäätmeveo tingimused)

Kuni 2011. aasta 30. juunini oli korraldatud jäätmeveo ainuõigus OÜ-l Prügimees. Veoperioodi lõppedes sai uue ühiselt korraldatud avaliku konkursi tulemusel jäätmeveo ainuõiguse alates 1. juulist 2011. a. kolmeks järgnevaks aastaks AS Ragn-Sells. Jäätmeseaduse kohaselt loetakse kõik valla territooriumil asuvad kinnisasja (maa) omanikud, millel asub suvila, elu- või äriruum, samuti korteriühistud ja kui hoonealune maa veel kinnistamata, siis hoone või korteri omanikud liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Korraldatud jäätmevedu paneb kõigile neile kohustuse sõlmima jäätmeveo lepingu jäätmeveo konkursi võitnud Ragn-Sells´iga. Võimalus on osta endale või võtta prügivedaja käest rendile sobiva mahtuvusega konteiner, hankida konteiner mitme pere peale või liituda külakogukonna konteineriga. Käesolevaks ajaks on vald välja ostnud ja küladesse paigaldanud kokku 26 konteinerit. Selliste ühiskonteinerite tühjendamise lepingud on üldjuhul külavanemate nimel, kes koguvad kokku raha ja tasuvad prügivedamise arved. Jäätmeveoga ühinemise kohustustest võib vallavalitsus erandkorras ka teatud perioodiks vabastada taotleja põhjendatud avalduse alusel. Eelkõige võiksid vabastust taotleda need, kes omavad vallas elamut, kuid seal praktiliselt ei ela. 

 

 

 Arvestuse pidamiseks valla territooriumil elevate või asuvate jäätmevaldajate kohta on asutatud jäätmevaldajate register (Leisi Vallavolikogu 16.10.2006. a. määrus nr 19 “Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamine”) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181