Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Maasi jäätmejaam
 Planeeritav Leisi Jäätmejaam
 Jäätmemajandus
 Korraldatud jäätmevedu
 Jäatmeveo hinnakiri
 Jäätmete sortimine
 Pakendikonteinerite asukohad
 Jäätmemajanduse seadusandlus
 Kasulikud lingid ja artiklid
 Kas säästad või saastad?
 TAOTLUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUKS LUGEMISEKS
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi

ÜLDINE

Jäätmeseaduse sätete kohaselt ei aktsepteerita sellist ütlust nagu “MUL EI TEKI JÄÄTMEID”. Kuni inimene elab, tekivad tal ka jäätmed. Kahtlemata ei teki kõigil jäätmeid ühepalju ja jäätmetega käiakse erinevalt ringi. Seadusekuulelikud on need, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga – nad on soetanud endale konteineri või liitunud külakogukonna konteineriga ja toimib regulaarne äravedu. On ka neid, kes sokutavad oma prügikoti teiste külade või avalike paikade (koolid, supelrannad, bussipeatused jne.) prügikastidesse. Või hoopis poetavad oma prügi metsaalustesse, mis on taunitav ja seadusega karistatav.

  Lisaks kortermajadele on vallas kokku ca 850 majaomanikku, keda saab jäätmeseaduse mõistes lugeda jäätmevaldajaks. Isikliku konteineri on endale soetanud ja prügiveo lepingu sõlmitud 80 inimest. Külade ühiskonteineritega on liitunud 260 püsielanikku ja 35 hooajalist elanikku. Kahjuks väga suurel osal valla elanikel puudub jäätmeveoleping, seega nad ei ole täitnud jäätmeseadusest tulenevat kohustust liituda korraldatud jäätmeveoga.      

  Jäätmemajanduse arendamiseks ja pikaajaliseks planeerimiseks kinnitab kohalik omavalitsus jäätmekava, milles on kirjas lähiaastate jäätmehoolduse eesmärgid.

Jäätmemajanduse korraldamiseks kehtestab omavalitsus jäätmehoolduseeskirja, mis käsitleb vallas tekkivate olmejäätmete käitlemist, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude omavalitsuse jaoks oluliste jäätmete käitlemise korda.

Leisi vald on koos Muhu ja teiste Ida-Saaremaa valdadega (Orissaare, Valjala, Laimjala ja Pöide) kinnitanud ühise jäätmekava (Leisi Vallavolikogu 19.12.2005. a. määrus nr 18) ja jäätmehoolduseeskirja (Leisi Vallavolikogu 20.12.2010. a. määrus nr 23) .

2005. a. kevadel moodustasid Leisi, Laimjala, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala vald Maasi Jäätmehoolduse OÜ, mille peamisteks ülesanneteks on piirkonna kuue valla jäätmemajanduse korraldamine, sealhulgas Maasi Jäätmejaama töö korraldamine.

***

EELNÕU

Muhu ja Ida - Saaremaa valdade jäätmekava 2011 - 2015  

Muhu -ja Ida - Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2006 - 2010

 

 

 

Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181