Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsused
 Määrused
 Istungite helisalvestised
 Istungite protokollid
 Eelnõud
 Eelarve
 Koosseis
 Komisjonid
 Valla põhimäärus
 Arengukavad
 Leisi Vallavalitsuse ja Volikogu õigusaktid Riigi Teatajas
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Vallavolikogu 18.09.2017 istungi päevakord
Leisi vallajama kell 15.00
1.    Pärsama küla, Köögivilja kinnistu jagamisel tekkiva maa müük otsustuskorras (E. Reis)
2.    Veske küla, Tomba kruusakarjääri kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute müük otsustuskorras (E. Reis)
3.    Leisi valla 2017 aasta II lisaeelarve kinnitamine (V. Tuuling)
4.    Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine (E. Ilumäe)
5.    Nõusoleku andmine (E. Ilumäe)
6.    Leisi Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine (E. Ilumäe)
7.    Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord (E. Ilumäe)
8.    Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja –spordiklubides (E. Ilumäe)
9.    Huvihariduse rahastamise põhimõtetes kokku leppimine (E. Ilumäe)
10.    Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (E. Ilumäe)
11.    Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine (E. Ilumäe)
12.    Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine (E. Ilumäe)
13.    Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (L. Mõtlep)
14.    Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks (L. Mõtlep)
15.    Nõusoleku andmine meetmesse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ taotluse esitamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks (L. Mõtlep)
16.    Leisi Vallavolikogu 16.06.2014 määruse nr 14 „Muhu ja Ida-Saaremaa ühine jäätmehoolduseeskiri“ muutmine (E. Ilumäe)
17.    Leisi Vallavolikogu 29.05.2017 määruse nr 8 „Leisi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ muutmine (E. Ilumäe)
18.    Tegevustoetuse määramine MTÜ-le Mätja Küla Selts (I. Põlluäär)
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Minu näoga onu
24.09.2017 kell 19:00
Leisi Keskkool
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181