Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Sündmused
 Üldandmed
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Lumetõrje
 Enampakkumised
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2016
    Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon
    Toetuse saajad hajaasustuse programmist Leisi vallas2016
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi

Hajaasustuse programm 2016 info on leitav EAS -i kodulehelt.

Saare maakonnas algab 11. aprillist 2016  hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu   ja Valjala vallas.

 
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele hiljemalt 10. juuniks 2016.
 
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
 
Toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb katkematult vähemalt  alates 1. jaanuarist 2016;
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.
 
Projekti maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka aastatel 2011-2015 hajaasustuse programmist, hajaasustuse veeprogrammist ja elektriprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. 
 
Programmdokument ja taotlusvormid: 
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181