Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Üldandmed
 Sündmused
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
    Vormid
    Õigusaktid
    Teede info
 SAAREMAA VALD
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
LISA 1
Leisi Vallavalitsuse
14. novembri 2011
 määrusele nr 1
 
 
TEATIS
metsamaterjali ladustamiseks
 
………………………………………..……….. teekaitsevööndisse
(tee nimetus)
 
 
 
1.      Metsatööde teostaja ………………………………………………………..,
                                                (nimi/nimetus, elukoht/asukoht)
 
vastutav isik ………………………….., tel. ……………, e-post ……………..………
 
2.      Ladustatava puidu ligikaudne kogus ………… tm
 
3.      Metsamaterjali ladustamise periood …………………………………………..
 
4.      Laoplatsilt metsamaterjali äraveo plaanitav periood ……………………………..
 
5.      Metsatööde teostaja garantii:
 
5.1  kinnitan, et olen teadlik teeseadusest tulenevatest tee ja tee kaitsevööndi kasutajatele esitatud nõuetest ning Leisi Vallavalitsuse määrusest “Leisi valla kohaliku tee kaitsevööndisse metsamaterjali ladustamise kooskõlastamise kord” ja kohustun neid täitma;
 
5.2  kinnitan, et laoplatsiks kavandatav maa-ala on enne minu poolt kasutamisele võtmist kahjustamata ja risustamata;
 
5.3  olen teadlik, et kannan täielikku vastutust tee kaitsevööndi risustamise eest ja tööde lõppedes kohustun tagama tööde-eelse seisundi.
 
Lisa:
 
Kavandatava laoplatsi asukoha skeem
 
 
 
.........................................                                           ...................................
                     (kuupäev)                                                                                                    (allkiri)
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181