Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Sündmused
 Üldandmed
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Lumetõrje
 Enampakkumised
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2016
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Uudised
Arhiiv: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |

* * *

20. Veebruar 2017
Teade Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta
Leisi vallavalitsuse 08. veebruari 2017 korraldusega nr 2-3/33-1 algatati Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu kinnistu detailplaneeringu koostamine.Taotleja sooviks on planeeringuala jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine ehitamaks piirangutest vabale maa-alale ühepereelamud koos abihoonetega. Eesmärk on määrata kindlaks ka haljastuse ja liikluskorralduse lahendused. Täiendavalt kavandatakse planeeringuga lähiala terviklahendus teede, parkimise ja haljastuse näol, et suurendada ala funktsionaalsust ja visuaalset atraktiivsust. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on planeeritava maa-ala ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määramine, kruntidele juurdepääsu lahendamine ja kruntide sihtotstarbe määramine.

* * *

Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181