Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Sündmused
 Üldandmed
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Uudised
Arhiiv: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |

* * *

18. Aprill 2017
Elektroonikaromude kogumisring
Elektroonikaromude kogumisauto peatub laupäeval, 13. mail 2017. a järgnevalt:
Loe edasi »»

* * *

18. Aprill 2017
Vana mööbli kogumine Maasi jäätmejaamas
Maasi jäätmejaamas võetakse Leisi vallas elavatelt eraisikutelt tasuta vastu mistahes materjalist vanu mööbliesemeid. Kogumine toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil ja kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni.
Loe edasi »»

* * *

07. Aprill 2017
Rahvaküsitluse toimumine
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Leisi Vallavalitsus rahvaküsitluse.
Loe edasi »»

* * *

04. Aprill 2017
Südamekuu 2017
Südamekuu üritused Leisi vallas
Loe edasi »»

* * *

20. Veebruar 2017
Teade Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta
Leisi vallavalitsuse 08. veebruari 2017 korraldusega nr 2-3/33-1 algatati Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu kinnistu detailplaneeringu koostamine.Taotleja sooviks on planeeringuala jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine ehitamaks piirangutest vabale maa-alale ühepereelamud koos abihoonetega. Eesmärk on määrata kindlaks ka haljastuse ja liikluskorralduse lahendused. Täiendavalt kavandatakse planeeringuga lähiala terviklahendus teede, parkimise ja haljastuse näol, et suurendada ala funktsionaalsust ja visuaalset atraktiivsust. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on planeeritava maa-ala ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määramine, kruntidele juurdepääsu lahendamine ja kruntide sihtotstarbe määramine.

* * *

Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Amazonia
30.04.2017 kell 19:00
Leisi Keskkool
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181