Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Sündmused
 Üldandmed
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
 SAAREMAA VALD
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Uudised
Arhiiv: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

29. Juuni 2017
Detailplaneeringu avalik väljapanek

Leisi vallavalitsuse 28. juuni 2017 korraldusega nr 2-3/159-1 võeti vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule Leisi valla, Karja küla, Linnulaulu (katastritunnus 40301:006:0164) detailplaneering pindalaga 2,82 ha.

Planeeringuga on kavandatud 5 elamumaa kinnistut. Elamumaa kinnistud on  2966-5171 m2 suured. Igale kinnistule on kavandatud 1 ühepereelamu (kuni 200 m2) ja 1 abihoone (kuni 100 m2). Korruselisus elamutel kuni 2 korrust ja kõrgus kuni 8 m, abihoonetel 1 korrus ja kõrgus kuni 5 m.

Täiendavalt on kavandatud planeeringuga lähiala terviklahendus teede, parkimise ja haljastuse näol, et suurendada ala funktsionaalsust ja visuaalset atraktiivsust.

 

Detailplaneeringuga on lahendatud planeeritava maa-ala kruntidel ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määramine, kruntidele juurdepääsu lahendamine ja kruntide sihtotstarbe määramine.. Detailplaneering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele.

 

Avalik väljapanek toimub 24 juuli kuni  07 august 2017. Paberkandjal on planeeringuga võimalik tutvuda antud ajavahemikus  tööpäevadel Leisi vallavalitsuse kantseleis, elektroonselt http://leisivald.ee/wwwmain/index.php?id=41

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Leisi Vallavalitsusele või e-postiga aadressile ehitus@leisivald.ee

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 15. august kell 15.00 Leisi vallavalitsuse ruumides.


« Tagasi
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181