Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Üldandmed
 Sündmused
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
 SAAREMAA VALD
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Uudised Kodulehte EI UUENDATA. Andmed seisuga 31.12.2017
Arhiiv: | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

04. Detsember 2017
Kohanime määramine

Leisi vallavalitus avalikustab korralduse „Kohanimede määramine“ eelnõu, millega kavatsetakse määrata Karja külas rajatavale liikluspinnale kohanimeks Linnulaulu tee

Kohanime määramine Karja küla Linnulaulu kinnistu omanik on esitanud taotluse eelnimetatud kinnistu jagamiseks vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Muuhulgas soovitakse tekkivatele hoonestamisele kuuluvate katastriüksustele määrata koha-aadressid liikluspinna järgi. Enne koha-aadresside määramist on vaja kavandatavale liikluspinnale määrata kohanimi.
Lähtuvalt eeltoodust ja juhindudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p-st 4, § 5 lg 1 p-st 3 ja lg-st 4, § 6 lg-test 1 ja 2 ja §-st 8 ning Leisi Vallavolikogu 17. aprilli 2006. a. otsusest nr 12 “Volikogu pädevuses olevate küsimuste lahendamise delegeerimine” annab vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Määrata Saaremaa valla Karja külas asuva Linnulaulu kinnistu (katastritunnus 40301:006:0164) jagamisel planeeritava uue liikluspinna kohanimeks Linnulaulu tee.
2. Käesolev korraldus koos asendiplaaniga saata 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale (kohanimeregister@fin.ee).
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja seda on võimalik vaidlustada vaide korras Leisi Vallavalitsuses (Kooli tn 12, Leisi alevik, 94202 Saaremaa) või Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli tn 19, 80090 Pärnu) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kohanime eelnõu
Linnulaulu tee
« Tagasi
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181